Tag Archives: mực nước biển dâng

MỰC NƯỚC BIỂN DÂNG : TẤT CẢ NHỮNG GÌ MÌNH BIẾT

Bạn có suy nghĩ như thế nào khi mình nói với bạn rằng: “Với kịch bản phát thải xấu nhất, mực nước biển dự kiến sẽ cao thêm 1,8m vào cuối thập kỷ này”?