Category Archives: Tỉnh Thiên Nhiên

Bạn mến thương, “Tỉnh Thiên Nhiên” là nơi cung cấp các kiến thức xung quanh chủ đề môi trường. Adeline mong muốn chuyên đề này có thể bồi đắp thêm tình yêu của bạn với Mẹ thiên nhiên. Hiểu được rằng, yêu thương đi liền với trách nhiệm một cách tự nguyện nhất!

MỰC NƯỚC BIỂN DÂNG : TẤT CẢ NHỮNG GÌ MÌNH BIẾT

Bạn có suy nghĩ như thế nào khi mình nói với bạn rằng: “Với kịch bản phát thải xấu nhất, mực nước biển dự kiến sẽ cao thêm 1,8m vào cuối thập kỷ này”?