“Real Talk” With Adeline Bui

Thông qua những buổi trao đổi chân thành và sâu sắc, tôi sẽ cùng bạn khám phá, giải quyết những vấn đề tồn tại trong tâm trí, từ đó giúp bạn tìm lại sự cân bằng và yên bình trong cuộc sống. Hãy để “Real Talk” trở thành nơi bạn tìm thấy sự chia sẻ, lắng nghe và thấu hiểu.

Đăng ký "Real Talk"
Adeline hiểu rằng trong cuộc sống hiện đại, con người thường phải đối mặt với nhiều áp lực và khó khăn, từ những vấn đề trong công việc, học tập, đến những mâu thuẫn trong gia đình và các mối quan hệ xã hội. Real Talk là một dự án phi lợi nhuận được tạo ra với mục tiêu mang lại những buổi tư vấn tâm lý và hỗ trợ giải quyết vấn đề cá nhân theo hình thức 1:1.
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.